MARAeps

LANGKAH PEMBAYARANMARAeps adalah gerbang bayaran elektronik yang membolehkan semua bayaran fasiliti kemudahan MARA dapat dilaksanakan secara atas talian.

Bagi memudahkan anda untuk membuat pembayaran melalui MARAeps, ikuti 6 langkah ini bagi pembayaran pinjaman, perniagaan dan sewa.