MARAeps

DEKLARASIPenggunaan aplikasi ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh MARA. Dengan mendaftar masuk, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat yang ditetapkan oleh MARA. MARA berhak menukar Terma dan Syarat tersebut mengikut kehendak dan keperluan MARA.