APA ITU MARAeps

MARAeps adalah perkhidmatan atas talian yang disediakan oleh Mara sebagai gerbang pembayaran utama kepada semua pelanggan MARA.Tujuannya untuk menerima bayaran yuran/pinjaman/pembiayaan pelajaran/perniagaan,caruman,sewa dan fasiliti lain yang ditawarkan oleh MARA

JENIS BAYARAN

  • Pembayaran Akaun Pinjaman/Pembiayaan Pelajaran
  • Pembayaran Akaun Pinjaman/Pembiayaan Perniagaan
  • Pembiayaan Kursus/Program Berkala Mara
  • Pembayaran Yuran Pengajian MRSM,TVET, dan IPMA
  • Pembayaran Rumah Rehat MARA
  • Pembayaran Caruman dan lain-lain fasiliti MARA

SELAMAT.DIPERCAYAI.DILINDUNGI

MARAeps tertakluk kepada keperluan dan proses perlaksanaan yang diarah pematuhannanya oleh Paynet dan bank-bank pembayar. Spesifikasi keselamatan PCI menjadi asas piawaian untuk sistem dari proses operasi MARAeps. Sistem kawalan keselamatan yang tinggi dan sistem perlindungan penapisan penipuan memberi perlindungan kepada keselamatan data dan maklumat kewangan pengguna